New Challenge logo
Idrottspsykologisk Rådgivning
Marcus Nyqvist

Om företaget

Utbildning

Psykologiprogrammet inriktning idrott, Högskolan i Halmstad (kandidatexamen, 180 Hp)
Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare – magisterkurs Högskolan i Halmstad (30 Hp)

Filosofi

Jag arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och tror på att detta är nyckeln till framgångsrika förändringar. Som idrottare eller motionär lever vi inte enbart i en värld bortom vardagen utan interagerar med den. Precis som det som sker inom träningskontexten kan påverka våra liv utanför den, kan en sämre dag på jobbet även spegla av sig till idrotten när det blir tävlingsdags.

Syftet med rådgivningen är att hjälpa individer och/eller grupper att utvecklas genom att stärka sina svagheter och att förbättra färdigheter för att nå bättre prestationer. Att prestera bättre behöver inte alltid vara synonymt med bästa resultaten utan ett allmänt bättre psykologiskt tillstånd kan vara det vi behöver. Att kontinuerligt utmana sig själv är viktigt för att fortsätta utvecklas till en starkare individ. Detta ger oss drivkraft och ökad motivation – Let´s start a NewChallenge!

Bakgrund

I hela livet har jag idrottat och är fortfarande aktiv inom ett par idrotter. Jag har erfarenheter både utav individuell- och lagsporter samt tävlingsidrott. Framförallt har handboll och golf varit en stor passion.

Inom golf är jag även aktiv inom det som kallas Longdriving.
Tävlingen spelas i olika omgångar där det bästa går vidare till nästa omgång. Longdriving handlar om att på 2,5 minut slå sex golfbollar så långt du kan inom ett område som kallas grid.

Själv har jag passerat 350 meters gränsen, hur långt slår du?