New Challenge logo
Idrottspsykologisk Rådgivning
Marcus Nyqvist

Individuell rådgivning

Att använda sig av en idrottspsykologisk rådgivare bör ses som ett ytterligare sätt att träna på. Lika självklart som du tränar teknik, taktik, styrka och uthållighet bör du även träna mentalt. New Challenge arbetar utifrån ett salutogent perspektiv och fokuserar därmed på att förbättra färdigheter genom idrottspsykologiska tekniker. För er som tror att det enbart handlar mental bitar kan vi berätta att lärdomar förankras till beteenden, precis som speltaktik och spelteknik ofta är förknippade med varandra.

Rådgivning startar alltid med att hitta en gemensam målbild. Utifrån målbilden arbetar vi ett par sessioner med förändringsarbetet och avslutar med att med att göra en gemensam utvärdering. Om det finns anledning att fortsätta samarbetat eller om det uppkommit andra mål skapas en ny målbild att arbeta efter. Förändringar är alltid något som tar tid och oftast brukar ett samarbete pågå mellan 5-10 tillfällen. Detta kan inkludera både samtalssessioner, praktiska träffar, närvarande vid träning/tävling, och hemuppgifter. Eftersom tjänsten skräddarsys för just dig är det svårt att säga innan hur många tillfällen som kan behövas, men de första träffarna handlar mest om att lära känna dig som idrottare och hur vi ska arbeta utifrån målbilden.

Vid ett samarbete kan du känna dig trygg vid att personlig information inte kommer att delges vidare till tredje part om detta inte är ett önskemål.

Ett första möte är alltid kostnadsfritt där vi pratar om eventuellt samarbete och vilken målbild vi kan arbeta efter.